ORGANIZATOR:
Rozmowy dot. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z perspektywy zarządu i pracy menedżerów CSR/ESG/Sustainability z zarządami.
ESG W SPÓŁCE
Rola zarządu 
24 lutego 2021
Webinar
Drugie spotkanie z członkiem zarządu już za nami.
Jeśli chcesz je obejrzeć, zarejestruj się poniżej, 
a otrzymasz link do retransmisji.
24 lutego 2021 (środa) godz. 10:00-11:10
 10:00 - 10:10 
10:10 - 10:30

10:30 - 10:40
 10:40 - 10:55 

10:55 - 11:10
Powitanie 
Wywiad z Tomaszem Ślęzakiem, Członkiem Zarządu Archicom S.A., 
poprowadzi Ewa Zamościńska, Menedżer projektów, CSRinfo
Sesja Q&A
Jak wdrażać ESG w spółce? Przykłady międzynarodowe, Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo
Rewizja raportu? Na czym polega i dlaczego warto ją zrobić w pierwszym w drugim kwartale.
Zakończenie

IDEA
Podczas wszystkich spotkań w 2020 roku, gdy pytaliśmy Was o przeszkody na drodze ku zrównoważonemu biznesowi, jedna bariera powtarzała się najczęściej: otwartość, świadomość, współpraca z zarządem. 
Dlatego w 2021 roku uruchamiamy cykl spotkań z członkami zarządu. 

Każde spotkanie to rozmowa z członkiem zarządu oraz prezentacja trendów i wskazówek w danym temacie ESG.
PROGRAM SPOTKANIA 
UCZESTNICY
Spotkanie dedykowane jest szczególnie osobom współpracującym z zarządem, menedżerom zajmującym się ESG, CSR i komunikacją korporacyjną, relacjami inwestorskimi.  

Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie 
i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu. 

+48
Zapisuję się!
Zapisując się raz, otrzymasz powiadomienie 
o każdym nadchodzącym wydarzeniu
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie i Marketing. W latach 2002-2010 zdobywał doświadczenia w Procter&Gamble w kraju i regionie CEE/MEA. Od 2010 Dyrektor Sprzedaży polskiego oddziału DB Schenker oraz członek Europejskiego Komitetu Sprzedażowego Grupy. Od 2009 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Metromedia Polska. W 2013 roku objął pozycję Członka Zarządu Grupy Kapitałowej Work Service S.A., gdzie kolejno odpowiadał za marketing korporacyjny i sprzedaż międzynarodową oraz w latach 2016-2019 operacje Grupy w regionie Południowo-Wschodniej Europy. Praktyk sprzedaży i zarządzania sprzedażą, lektor studiów podyplomowych Zarządzania Sprzedażą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie członek zarządu Archicom SA. Więcej informacji o spółce znajdziesz tutaj.
Doświadczony menedżer projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych.  Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku.

Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy.
LILIANA ANAM
Menedżer zarządzający CSRinfo
Linkedin
TOMASZ ŚLĘZAK
Członek Zarządu Archicom SA
Założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami. 
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych,  publikacji, pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie (obecnie trwa VII edycja studiów).
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN. 
Członkini rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert  w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 

EWA ZAMOŚCIŃSKA
Menedżer projektów CSRinfo
Linkedin
PRELEGENCI 
# 1. Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.
# 2. Stosujemy wachlarz standardów, norm, wytycznych i regulacji: UoR i Wytycznych KE, GRI Standards, SIN, <IR>, UN GC, PN-ISO26000:2012, odniesienie do Global Goals, regulacji branżowych np. Principles of Responsible Banking, wytycznych tematycznych TCFD.
# 3. Edukujemy. Prowadzimy szkolenia,webinaria i warsztaty. Jesteśmy autorem i partnerem studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas.

Organizatorem wydarzenia jest firma edukacyjno-doradcza CSRinfo
Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kocińska - Danielewicz
agnieszka.kocinska-danielewicz@csrinfo.org
+48 600 534 779
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo